vMind'a Hoş Geldiniz

Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Giriş Yapın

YEŞİL BULUT SİSTEMLERİNİN ENERJİ TÜKETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sürdürülebilirlik, küçük şirketler için bile yazılım ve donanım geliştiricileri arasında önemli konulardan biri haline geldi, ayrıca müşteriler, tüm dünyada güç kullanımının artması nedeniyle son yirmi yılda şirketlerin sürdürülebilirlik düzeyiyle son derece ilgili. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) tüm yaşam döngüsü boyunca çevre üzerindeki üstünlüğü, yeşil ve sürdürülebilir bulut sistemlerinin önemini belirtmek için bilim adamları tarafından araştırılmıştır. Yerel sistemlerden yeşil bulut sistemlerine en hızlı geçiş bile mevcut çevre sorunlarını çözmeyebilir. Öte yandan, tüm dünyada artan bilgisayar kullanımı enerji açısından zarar vermeye devam ediyor.

Bu çalışma, araştırmaların yeşil bulut sistemlerinin sürdürülebilirliği ve enerji kullanımını nasıl etkilediğini göstermektedir.

Yeşil bulut sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak ve enerji tasarruflu teknolojiler uygulayarak çevre dostu olan bulut sistemlerini ifade eder. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yeşil bulut sistemlerinin, önceki bulut sistemi teknolojilerine kıyasla enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını büyük ölçüde azalttığını gösterdi. Ek olarak, yeşil bulut sistemlerinin kullanımı, bir şirkette sürdürülebilirlikte ciddi bir yükseliş sağlayabilir. Öte yandan, yeşil bulut sistemlerinin benimsenmesi ile bir şirketin sürdürülebilirlik taahhüdü arasında pozitif bir ilişki vardır.

Sorunun değerlendirilmesinde, enerji tüketimi için worst-case scenario için bazı çözümler listeleyen bazı kuruluşlar var, bunlara göre bazı çözümler:

 • Çevreye Duyarlı Şirketlerden Satın Alma
 • Elektronik Geri Dönüşüm Programlarına Katılım
 • Sanal Teknolojileri Dağıtma

Üçüncü çözümde de görebileceğimiz gibi, Puget Sound Üniversitesi, diğer büyük avantajların yanı sıra enerji tüketimini ve sürdürülebilirliği azaltmayı desteklemek için sanal teknolojilerin kullanılmasını da tavsiye ediyor.

Yeşil Bulut Sistemlerinin listelenen bazı faydaları şunlardır:

 • Birincisi, en aza indirilmiş enerji tüketimi. Bildiğimiz gibi, veri merkezleri fiziksel sunucular, depolama sistemleri, ağ cihazları, soğutma sistemleri vb. tarafından tonlarca enerji tüketir.
 • Fiziksel sunucu sayısını azaltan sanallaştırma yardımıyla sunucu çözümleri.
 • Otomasyon, orkestrasyon ve dinamik provizyon, boşa harcanan enerji ve depolama alanının önlenmesine yardımcı olur.
 • Soğutma sistemleri vb. için bazı araçlarla sera gazı emisyonlarının en aza indirilmesi.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek; enerji üretmek ve ekolojiyi korumak için güneş enerjisi santralleri ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakları kullanıyor olmak.

Öte yandan, çevre dostu Yeşil Bulut Sisteminin uygulanması sırasında çözülmesi gereken çok az zorluk vardır. Bunlar ise:

 • Veri Merkezlerinin Yerleşimi: Yöneticiler, veri merkezleri için çok verimli lokasyonlar seçmelidir. Bunun nedeni, enerji gelirinin durumun can alıcı noktası olmasıdır. Ayrıca yöneticiler, veri merkezlerinin yeri olarak SEZ'i (Özel Ekonomik Bölgeler – Special Economic Zones) seçmek zorunda kalırlar. Rüzgâr enerjisi üretim bölgesine ve güneş enerjisi panellerine yakın olmaları gerekir.
 • Soğutma: Sektördeki bilgisayarlar üreticilerinin uzun yıllardır uğraştıkları en büyük sorunların başında geliyor. Veri merkezlerinde çok sayıda bilgisayar olduğunu bildiğimiz için, soğutma sorunu bu alandaki en önemli engel haline geliyor. Son araştırmalara göre soğutma, veri merkezlerinin enerji tüketiminin üçte birini tüketiyor. Mühendisler bu sistemler için temel olarak beş farklı soğutma tekniği kullanıyorlar: Serbest Soğutma, Evaporatif Soğutma, Sıvı Soğutma, Daldırma Soğutma, Yükseltilmiş Döşeme teknikleri.
 •  Depolama: Bilişim sektörünün en büyük zorluklarından biri olarak gelen bu konu, “Datacenter” olarak adlandırılan bu merkezler, şirketler için veri depolamakta ve çok fazla sayıda disk kullanmaktadır, bu da enerji tüketimini ciddi bir şekilde arttırıyor.
 • E-Atık: Şirketlerin çoğu nükleer, elektrik ve kömür enerji kaynaklarını kullanmakta ve bu durum doğa için son derece zararlıdır.

Bu Enerji Tüketimi ve Emisyonları ile İlgili Çalışmalar

2018'de global bir bulut hizmet sağlayıcısı (bunu çalışmamızda “A” markası olarak adlandıracağız), kendi Bulut sistemlerinde Bulut Bilişimin karbon faydaları hakkında çalıştı. Genel bir bakış açısıyla çalışma, cloud'un şirket içi çözümlerden %93'e kadar daha fazla enerji verimliliği ve %98'e kadar daha fazla karbon verimliliği olduğunu gösterdi. Daha spesifik olmak gerekirse bu global bulut hizmet sağlayıcısı dört farklı bulut bilgi işlem çözümü arasındaki somutlaşmış sera gazı emisyonlarını yerinde BT ve veri depolama çözümleriyle karşılaştırdı.

Karşılaştırmaya A Computing ve A Storage Solutions dahil edildi. Böylece, en iyi ve en verimli sistemlerden biri olan A Solutions' ın verimi kanıtlanmış oldu.

Şekil 1.1'de bulut hizmetine göre enerji ve emisyon tasarruf aralığını açıkça görebilirsiniz. "Enerji Tasarrufu", global marka Bulut hizmetlerinde kullanılan veri merkezi elektriğinin şirket içi eşdeğerlerine göre enerji tasarrufunu gösterir. “Emisyon tasarrufları (yenilenebilir kaynaklarla), global marka Bulut sistemlerine güç sağlamak için sıfır emisyonlu yenilenebilir elektriğin satın alınması dikkate alındığında, global marka Bulut hizmetlerinin şirket içi eşdeğerlerine göre emisyon tasarruflarını gösterir.

Sonuç olarak, bulut bilgi işlemin, işletmenin enerji verimliliğini yüzde 22 ila 93 oranında artırabileceği kolayca görülebilir. Emisyon azaltımlarındaki bu artışın çoğu, bulutta çalışan veri merkezleri aracılığıyla elektrik tüketiminin düşürülmesi yoluyla elde edildi. BT operasyonel verimliliği, ekipman verimliliği ve veri merkezi altyapısı verimliliğindeki iyileşme, enerji kullanımı ve karbon ayak izindeki düşüşe önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, global markanın veri merkezleri tarafından tüketilen yenilenebilir elektriği kendi satın almasıyla yapılan bir iyileştirmedir.

AT&T'nin bir başka çalışması, bulut sistemlerini kullanan on bir şirket arasında Karbon Saydamlık Projesi'ni belirliyor. Ayrıca, bir genel bulut sisteminin "insan kaynakları (İK) uygulamasını özel BT uygulamasından geçiren tipik bir yiyecek ve içecek firmasının" CO 2 emisyonlarını beş yılda 30.000 metrik ton azaltabileceğini, kabaca 5.900 binek araca eşdeğer olduğunu belirledi. . Genel bulut yerine dahili bir bulutun kullanılması, ayak izini beş yılda 25.000 metrik ton veya yaklaşık 4.900 binek araç azaltabilir.

Genel bir bakış açısıyla, bu çalışma yeşil bulut sistemlerinin uygulanmasının enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabileceğini açıkça göstermektedir. Yeşil bulut sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimli teknolojilerin kullanılması, karbon emisyonlarının azalmasına neden olur ve enerji tüketimleri, önceki bulut sistemleri yöntemlerine göre farklılık gösterir. Bu çalışmadan elde edilen bir başka varsayım, bulut sistemlerinin şirketler arasında ortalama bir sürdürülebilirlik artışına yol açabileceğidir. Sonuç olarak, enerji tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilirliği teşvik etme aracı olarak yeşil bulut sistemlerinin önemi vurgulanmıştır.

Arda Hacıfevzioğlu
Maltepe Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

2024 © vMIND Tüm Hakları Saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu