vMind'a Hoş Geldiniz

Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Giriş Yapın

Bulut Bilişim (Cloud Computing) Çözümlerine Geçişin 10 Kritik Faydası / Bölüm 3

Detaylı bir çalışma sonucu elde ettiğimiz bilgiler ışığında hazırladığımız, Bulut Bilişim Türkiye(Cloud Computing) çözümlerine geçişin kritik faydaları yazı dizimizin son bölümünde; artan iş hareketliği çözüm ihtiyaçları, mobilite, kalite kontrol ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını inceliyor olacağız.

Unutmayın, Çözüm Lokalde Değil, Çözüm Bulut’ ta, PortvMind’ la!

 I.Artan İş Hareketliği çözüm ihtiyaçları: 

Nesnelerin interneti diye Türkçeye çevrilmiş olan "IoT" ye dayalı uygulama desteği kavramları git gide daha çok hayatımıza girmiş durumda. Evimizin ısıtma soğutmasından, mutfak aletlerimizin yönetimine; tarım ve sanayii de kullanılan otomasyondan, araç takibine kadar, aklınıza gelecek hemen her konuda, ürettiğimiz verinin kullanımına ve yönetilmesine dair ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara karşılık gelen çözümler bulunmaktadır. Öncelerde belki de kullanılmasına bu kadar ihtiyaç yokken artık standartlaşan ve günümüzde artık zaruri birer ihtiyaç haline gelen işin ihtiyaçlarına ait çözümler, biraz da Endüstri v4.0 beklentileriyle, zorunlu yatırımlar halini almaktadır. Bu türden çözüm arayan işletmelerin fazlalaşması, talebe cevap vermek için gereken zaman ve maliyetin yüksek oluşu, uygulamadaki sorunlar sebebiyle kendi lokal çözümlerini kurmak yerine, bulut üzerinden kiralanabilecek çözümlere doğru yönelimi arttırmaktadır.

II.Mobilite:

Pandemi zamanında, dünyadaki her kişi, kurum ve işletme tarafından bir nevi zorunlu kalarak da olsa, en konservatif kişiler ve şirketler tarafından bile görüldü ki, uzak çalışmaya ve her an her yerden sistemlere erişebilmeye herkesin ihtiyacı var. Bu durum, daha önce teleks ve sonrasında fax ile iletişime araç olan yeni nesil teknolojinin, önce anlık mesajlaşma standartlarına evirilmesi, sonra görüntü ve sesle yapılan toplantılara kadar, yepyeni bir boyutla gelmesi ile önce lüks iken artık zorunlu ihtiyaç meselesi olmuştur. Mobiliteyi tüm servis ve kullanıcılara yaymak, onun güvenliğini almak ve en önemlisi de kesintisiz ve hızlı bir biçimde yaygınlaştırmak, Bulut servisleri ile çok daha kolay olmaktadır. Günümüzde artık ev hanımlarından iş adamlarına ve teknik ekiplere kadar herkes güvenli ve sürdürülebilir Bulut servislerine yönelmiş, işlerini yaparken yaşadıkları zaman kayıplarını minimize etmiştir. Bu paradigma her ne kadar insanoğlunun daha çok çalışmasına, sosyolojik bazı yeni olgulara sebebiyet verse de gerçek şu ki, hiçbir profesyonel yönetici artık mobilite çözümlerine kayıtsız kalamamaktadır.  

 III.Kalite kontrol:

Tek Noktadan denetime müsaade etmesi, sonuç odaklı yönetime elverişli olması yani yönetim kolaylıklarının olması, Bulut Teknolojilerinin açıkça görülebilen faydalarından biridir. Kalite olgusu ve seviyesi herkesçe tartışılabilir lakin, kontrol edilebilmesi için gerekli ortamların ve standardın olması, hatta bu standartların devamlılığının sağlanabilmesi, tartışmaya kapalı bir durumdur. Merkezi bir yapı üzerinde bir merkezi sistem kurularak, kolayca uzak ofislerin buradan sistemlerini kullanabilir olmaları da kalite kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Sorunlara müdahale etmek, standartların merkezde belirli bir alanı kontrol ederek kolayca yaygınlaştırılabilir olması, güvenlik ve işletim maliyetlerinin daha uygun olması gibi, kalite standartlarının da Bulut yapılarında devamlılığını sağlamak daha kolay olmaktadır. 

IV.Sürdürülebilirlik:

Bu konuyu söylenişi itibariyle birbirine yakın gibi gözüken ama farklı olan süreklilik ve sürdürülebilirlik başlıklarını ele aldığımızda, karşımıza birbirini destekleyici ama; yine de temelde farklı iki mesele ortaya çıkmaktadır. Hangi boyuttan bakarsak bakalım, sonucun sürdürülebilirlikle ilgili olması da bu iki başlığın bizim için ne kadar önemli olduğunun, küresel anlamda faydasının çok yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

İşletmeler, IT ye bakışlarını işlerine olan direkt ya da dolaylı faydaları ile değerlendirmektedirler. Eğer teknoloji yoğun bir iş yapılıyorsa ki, günümüzde konuya en uzak olduğu düşünülen sektörler bile meseleye kayıtsız kalamamakta, bilgi işlem departmanları işletmelerde, değeri en yüksek bölümlerden biri olmaya başlamaktadır. Öyle ki, satış ve pazarlama gibi en kritik departmanların hemen yanında bilgi işlem departmanı ve yatırımları gelmekte, devletler bu konuda yeni stratejiler oluşturacak kadar değer vermekteler. Her değerli şeyin kıymetinin de yüksek olduğu gibi, beraberinde gerektirdiği hassasiyetin ve buna bağlı risklerinin büyük olması durumu, giderek yükselen bir öneme sahip IT departmanları ve yöneticileri için de geçerlidir. Özellikle sisteme dayalı değil de çeşitli sebeplerden ötürü, kişiye veya tek bir uygulamaya göbekten bağlı olan işletmeler, gelecekte bu durum karşısında mağduriyet yaşayabileceklerinin, önlem almaları gerektiğinin farkına varmaktalar. Sürekli çalışan bir sistem odası ihtiyacı, sistemin o veya bu sebeple kesintiye uğraması sonucunda karşılan maliyetin yüksek olması ne kadar kritik önemde ise; işletmelerin kesintisiz bir yapı kurmak niyeti ile yanlış veya yüksek maliyetli yatırımlarla yaptıkları israf da bir o kadar kritik hale gelmiştir. Kişilere bağımlı olmak yerine, sadece bulut sistemi kullanarak işine odaklanmak; ihtiyaçtan fazlasına para harcayarak cari açık, karbon ayak izi fazlalığı, en önemlisi de ekosisteme verilen zararı önlemek, bulut servislerini kullanarak mümkün olabilmektedir. Bir apartmanda bulunan dairelerin kendine özel bir asansör istemeleri yerine ortak asansör kullanmaları gibi, ortak kullanılmasında herhangi bir mahsur olmayacak, tabii güvenlik şartıyla, bilişim ihtiyaçlarımızı da servis olarak talep edebiliriz. Artık kolayca edinebileceğimiz ve hızlıca kullanmaya başlayacağımız, kullandığın kadar öde prensibiyle çalışan birçok hizmete erişim, çok kolay durumda. Asansör ve sistem odası benzetmesinde olduğu gibi, yetişmiş ve ender bulunan insan kaynağının da Bulut servisleri ile, yönetilen hizmetler şeklinde konsolide edilebilmesi, işletmelerin kaynak kullanımında tasarrufa gitmeleri, sürdürülebilirlik için çok değerlidir.

Volkan Duman

2024 © vMIND Tüm Hakları Saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu