vMind'a Hoş Geldiniz

Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Giriş Yapın

Bir önceki yazımızda sizlere; kurumların Bulut Bilişim (Cloud Computing) Çözümlerine iş açısından geçiş sebeplerini 7 ana başlıkta aktarmıştık.

Kurumlar bu 7 ana sebep nedeniyle Bulut Çözümlerini araştırma serüvenine başlarken, Bulut Bilişim Hizmetlerinin beraberinde getirdiği 10 Kritik Faydayı tespit ettiklerinde Bulut Çözümlerine Geçiş kararı alırlar.

Hepimizin bildiği önemli bir gerçek; günümüzde “Değer Önerisi” olmayan hiçbir ürün, çözüm veya hizmet pazarda varlığını sürdüremez. Peki "Bulut Bilişim’" çözümlerini kurumların IT yatırımlarında ilk 2 sıraya taşıyan "Değer Önerisi" nedir?

Bu yazımızda "Bulut Bilişim" Çözümlerinin sunduğu 10 kritik faydayı sıralayacak, bunlardan Bulut Çözümlerinin sunduğu ilk 3 kritik faydayı detayları ile aktarmaya çalışacağız.

İş açısından Bulut Bilişim (Cloud Computing) Çözümlerine Geçişin Sunduğu 10 Kritik Fayda

  • Tasarruf
  • Ölçeklenebilirlik
  • Rekabet avantajı
  • Bilgi Güvenliği
  • Felaket Kurtarma
  • Artan İş Hareketliği İhtiyaçlarına Sunulan Çözümler:
  • Mobilite
  • Kalite kontrol
  • Sürdürülebilirlik

I.Bulut çözümlerinin getirdiği Ek (Marjinal) Faydaları:

Bulut Bilişime geçerken kurumlar finansal, güvenlik, performans vb. gibi birçok ana konunun yanında, işin devamlılığını sağlayacak kurumsal bir yapı ile dikey uzmanlıklar alabilmek, pro-aktif önlem alabilmek, bütçe yapabilmek, yatırım ve kazançlarını ön görebilmek gibi birçok marjinal faydaya sahip olabilmektedirler. Her alanda olduğu gibi bu alanda da iyi ve kötü tercihler olabilir. Lakin, her iki durumda da belirli standartlar, sistematik çalışma, endüstri kurallarının getirdiği kural ve yöntemlerin uygulanması konularında asgari bir seviye oluşacaktır. Birçok şirketin ITSM, ITIL, ISO Kalite standartlarıyla ilk defa tanıştığı, bu standartların getirilerini görmeye başladıkça, Bulut sisteminin özellikle kişilere bağımlı olmadan nasıl da o şirketin sisteminin işlemesine katkıda bulunduğunu, sistem odaları için işgal edilen alanların değerlendirilmesi ile bile tasarrufa gidilmesi vb. gibi birçok ilave faydanın ortaya çıktığını; Buluta geçilmesi ile aslında farkına varmadan birçok sorununun kendiliğinden çözüldüğünü söyleyebiliriz.

II.Tasarruf:

Kurumsal yapılarda denk bütçe yapmak önemlidir. Harcamaları mümkün olduğunca öngörebilmek ve buna göre yapılacak yatırımları önceden planlayabilmek şirket devamlılığı için yüksek bir öneme sahiptir. Bütçeyi tutturmak bir şirket için ne kadar kritik ise, öngörülemeyen konuları yani belirsizlikleri ortadan kaldırmak da bir o kadar kritik bir konudur. Bir şirkette IT departmanı çoğunlukla öngörülemeyen gider kalemlerini oluşturan departmanların başında gelmektedir. Sebepleri çok çeşitlidir. Bazen teknolojiye ayak uydurma çabaları, rekabet ortamının anlık karar değişikliklerine yol açması, bazen de olası teknik ve idari hatalar vb. gibi öngörülemeyen bir risk olabilir.  Bunca değişkeni önceden yüzde yüz tahmin etmesi her zaman çok mümkün olamamaktadır.

Üst düzey yöneticilerin astlarından aldığı geri bildirimler ve ekspertiz raporlarına güvenerek yapılabilen yanlış yatırımlar sonucu boşa giden harcamaları da sayarsak; asıl iştigal konusu IT olmayan şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ettikten sonra, sadece servis bazında anlaşma yaparak harcamalarını kontrol altına alabilecekleri yadsınamaz bir gerçektir. Öngörülebilen harcamaların,

Bütçeleri kontrol altına almaya ve ölçekleme doğru yapılırsa planlanan dışında harcama yapmayacak olması gibi sebeplerden ötürü Bulut Bilişim kurumların tasarruf etmesine yol açabilir. 

III.Ölçeklenebilirlik:

Yatırımın zamana yayılması ve talep edildiği kadar kullanım avantajları ile yarın ihtiyacınız olacak bir kapasiteyi bugünden satın almak zorunda kalmamak çok değerlidir. Teknolojinin hızla yön değiştirdiği, bugün yüksek paralar ödeyerek sahip olduğumuz sistemlerin biz onu tam kapasite kullanıncaya kadar geçen sürede âtıl durduğu halde tam da ihtiyacımız olduğunda teknolojisinin eski kalması, hemen hemen her sektörün veya tüm kurumların ortak derdidir. Yapının büyüklüğüne veya ihtiyaçlarına kadar kaynak ve servisi kiralayarak kullanmak; sadece bir sözleşme çerçevesinde finansal olduğu kadar, güncel teknolojiyi yakalamış olarak kullanma kabiliyetini de sağlamaktadır. Bu sayede başka bir tabirle yükümüzü taşımak için bize bir ufak kamyonet gerekirken TIR satın almak zorunda kalmayız. Kurumlar bu sebeplerle, öngörüde bulunamadıkları yapıları ölçekleyebilecekleri tasarımlarla Bulut Bilişim üzerinden kullanmayı tercih ederler.

 

Volkan Duman

2024 © vMIND Tüm Hakları Saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu